Thuiswerkvergoeding van maximaal €2 per dag voor personeel

Door de coronacrisis zijn veel mensen genoodzaakt om vanuit huis te werken. Veel werknemers en werkgevers zijn van plan om in de toekomst ook (deels) thuis te werken. Het kabinet introduceert daarvoor per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal €2 per dag voor de personeelsleden.

Thuiswerken belast de werknemer met extra kosten. Extra kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden zijn: 

  • Meer water- en electriciteitsverbruik
  • verwarming
  • Koffie
  • toiletpapie.

Veel werkgevers zijn bereid hun werknemers tegemoet te willen komen in deze extra kosten en een vergoeding te willen geven. Dit is ook gebleken uit een onderzoek van de werkgeversvereniging AWN onder 450 Nederlandse bedrijven. Hierin gaf 60% aan dat twee dagen per week thuiswerken de norm kan worden.

Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag een werkgever al een onbelaste vergoeding geven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon, kan de werkgever via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling vergoeden.

Om werkgevers de mogelijkheid te bieden hun werknemers te vergoeden voor kosten door het thuiswerken, heeft het kabinet de volgende maatregelen getroffen: 

  • Het kabinet stelt de vergoeding vast op €2 per dag voor de personeelsleden. Na onderzoek van het NIBUD is dit bedrag vastgesteld. 
  • De werkgever is vrijgesteld van loonheffing voor deze thuiswerkvergoeding. 
  • De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer verdwijnt echter niet. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 0,19 per kilometer.
  • De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding geven. Er is geen uitzonder waarbij beide vergoedingen worden uitbetaald. Hier zal later meer over verteld worden.

De werknemer en werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Zo is het administratief gezien makkelijker voor de werkgever bij te houden welke vergoedingen er uitgekeerd dienen te worden.  De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de vaste vergoeding worden aangepast.

Sommige werknemers zullen een deel van de dag thuiswerken en het andere deel op kantoor. Dan kiest de werkgever of hij voor die werkdag de onbelaste reiskostenvergoeding geeft, of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. Beide kan niet.  In onderstaande foto zijn er een aantal voorbeelden gegeven over hoe de thuiswerkvergoeding in de praktijk plaatsvindt: 

www.rijksoverheid.nl


Wilt u begeleidt worden in dit proces om op de juiste manier gebruik te mkaen van deze vergoeding  in uw organisatie? Ridouani Administratie & Belastingadviezen staat voor u klaar. Plan een gesprek in of neem telefonisch contact op.