Omzetten VOF/Eenmanszaak naar een B.V.

in Fiscaal

U kunt uw eenmanszaak omzetten naar een B.V. Er zijn verschillende redenenen om dit te doen. Eén van de redenen is de persoonlijke aansprakelijkheid. Een B.V. is op zichzelf een rechtsvorm en is dan ook aansprakelijk. Verder zijn er verschillende fiscale voorderen en uw spreidt de risico's om de onderneming makkelijker te kunnen verkopen. Een ander groot verschil is dat na de omzetting niet u als persoon maar de B.V. de onderneming drijft. 

3 manieren om een eenmanszaak om te zetten in een bv

Er zijn drie verschillende manieren om een eenmanszaak om te zetten in een B.V. In onderstaande blog zal per manier uitgelegd worden hoe de vork in zijn steel zit. Het gaat om de drie verschillede manieren: 

  • Activa-passiva transactie 
  • Ruisende Inbreng 
  • Geruisloze inbreng 

De manieren worden nader uitgelegd. 

Activa-passivatransactie

De meest eenvoudige manier is de activa-passivatransanctie. Met een activa-passiva transactie zet u uw eenmanszaak snel en eenvoudig om in een bv. U verkoopt alle bezittingen (activa) en schulden (passiva) van de eenmanszaak aan een nieuw opgerichte bv. U dient dat in eerste instantie een B.V. op te richten bij een notaris.  De notaris zal de verwerking en inschrijving bij de KvK onder zijn hoede nemen. Daarnaast heeft u een activa-passivadocument nodig. In het activa passivadocument staat precies vermeld welke bezittingen en schulden u aan de nieuwe B.V. overhandigd. U kunt dit document bij Ridouani Administratie & Belastingadviezen verkrijgen. 

Bij het omzetten van uw eenmanszaak via een activa-passivatransactie heeft u geen notariële akte van inbreng nodig. Ook hoeft u het document niet af te stemmen met de Belastingdienst. 

Omdat u eenmanszaak stopt met bestaan, kunt u eventueel te maken krijgen met Stakingswinst en heeft u recht op stakingsaftrek. Of dit het geval is in uw situatie? Neem contact op met één van onze boekhouders. 

Ruisende inbreng

Wilt u uw onderneming met terugwerkende kracht omzetten in een bv en binnen korte termijn verkopen? Dan  zal de ruisende inbreng waarschijnlijk de meest geschikte manier zijn. Ridouani Administratie & Belastingadviezen stelt een intentieverklaring voor u op en zal dit met de Belastingdienst kortsluiten. 

Daarna zal één van onze boekhouders een B.V. voor u oprichten en er zal een akte van inbreng worden opgesteld. Hierin staan alle activa en passiva van uw eenmanszaak die overgaan naar de B.V. De inschrijving bij de KvK en de uitschrijving van de eenmanszaak van de KvK wordt ook onder de hoede genomen door één van onze boekhouders. De B.V. zal verder gaan met de actuele boekwaarde op de balans. 

Omdat u eenmanszaak stopt met bestaan, kunt u eventueel te maken krijgen met Stakingswinst en heeft u recht op stakingsaftrek. Of dit het geval is in uw situatie? Neem contact op met één van onze boekhouders.

Geruisloze inbreng

Met de geruisloze inbreng kunt u uw eenmanszaak ook met terugwerkende kracht omzetten.In tegenstelling tot de ruisende inbreng gaat de onderneming via een geruisloze inbreng wél verder met dezelfde boekwaarden. Dit is dan ook het voordeel van de geruisloze inbreng: u hoeft geen belasting over de meerwaarde van uw eenmanszaak te betalen. Uw nieuwe bv start dus met een balans die gelijk is aan de eindbalans van de eenmanszaak.

Wilt u met terugwerkende kracht per 1 januari uw eenmanszaak geruisloos inbrengen in een B.V. Ridouani Administratie & Belastingadviezen stelt een intentieverklaring voor u op en zal dit met de Belastingdienst kortsluiten. Ridouani Administratie & Belastingadviezen zal een akte van inrebng voor u opstellen.

Echter is het wel van cruciaal belang dat dit voor 1 oktober van het boekjaar gebeurt. Indien dit het geval is, is er tijd tot 1 april volgend boekjaar om de B.V. ook daadwerkelijk op te richten. 

    Wilt u ook weten welke manier het best bij uw organisatie past op fiscaal gebied? Neem contact op en wij zullen u hier verder in begeleiden. 


    Terug naar overzicht