Vennootschapsbelasting


Belasting voor bedrijven

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt verlengd van €245.000 naar €395.000. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijft 15%. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf wordt in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%.

Aanpak belastingontwijking

Bedrijven die belastingplichtig zijn in de vennootschapsbelasting kunnen vanaf 2022 beperkter verliezen verrekenen. Dit was een advies van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals en hiermee wordt gezorgd dat bedrijven die in Nederland winst maken, hier wel belasting over betalen. Bedrijven mogen vanaf volgend jaar verliezen tot €1.000.000 van de winst verrekenen en boven dat bedrag mogen verliezen nog maar met 50% van de winst verrekend worden. Hierbij vervalt de tijdslimiet van 6 jaar.

De zogenoemde hybride mismatches worden verder aangepakt. Met hybride mismatches konden bedrijven een betaling in het ene land aftrekken van hun belastingen zonder dat deze in het andere land werd belast, of 1 betaling in meerdere landen aftrekken.

Vanaf 2022 wordt ook de earningsstrippingmaatregel aangescherpt. Deze maatregel beperkt bedrijven in de rente die ze mogen aftrekken van de te belasten winst. Dit aftrekpercentage gaat in 2022 van 30% naar 20%.(www.rijksoverheid.nl)

Vennootschapsbelasting

Terug naar overzicht