Wetswijzigingen die plaatsvinden vanaf 01-01-2022


Vanaf 1 januari 2022 hebben een aantal wetswijzigingen plaatsgevonden. In onderstaande blog zullen deze toegelicht en uitgewerkt worden. Eén van de wetswijzingen, is de zelfstandigenaftrek. 

Zelfstandigenaftrek

Als zelfstandige ondernemer kan u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. U mag dan een vast bedrag van de winst aftrekken en dit heeft weer invloed op u aangifte inkomstenbelasting. Echter zijn wel een aantal voorwaardes voor deze aftrek. Wilt u weten of u hier recht op heeft en/of hoe dit invloedt heeft op uw aangifte inkomstenbelasting? Neem dan contact op. 

Op 1 januari 2022 is de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. De zelfstandigenaf­trek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036. 

Minimumloon 

Op 1 januari 2022 is het minimumloon omhoog gegaan. Het minimumloon voor volwassenen is met €24 euro gestegen naar €1725 bruto per maand.
Het minimunjeugdloon en minimumloon voor BBL-leerlingen stijgt ook mee. Pas daarom de lonen op tijd aan als dit nodig is. 

Een werknemer onderbetalen is verboneden en u riskeerd daarmee een boeke van de Insprectie SZW.  

Veel cao-lonen gaan ook omhoog. Heeft u in uw branche te maken met een CAO? Dan moet je mogelijk een verplichte loonsverhoging toepassen. Kijk dus goed welke bedragen en regels er gelden.

Ook is sinds 1 januari 2022 de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) veranderd . Dit is een onderdeel van uw premies werknemersverzekeringen

De daling van de Aof-premie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de loondoorbetaling bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Tot slot directeuren-groot aandeelhouders (dga's) van een innovatieve start-up mogen een jaar langer gebruikmaken van de gebruikelijkloonregeling. Daardoor mag je tot 1 januari 2023 je dga's het wettelijk minimumloon betalen in plaats van een markcomform salaris. Het kabinet wil met deze regeling start-ups helpen die nog weinig winst maken.


Terug naar overzicht